Knihypro     


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Knihypro od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Andrea Cinklová

se sídlem Bajkalská 6, Praha 10, IČ  71072012, OSVČ zapsaná v obchodním rejstříku pro Prahu 10

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

(č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským

zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Objednání

Zákazník musí během objednání uvést úplnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob

platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky

 

Expediční lhůta

Zboží je odesíláno do 5 pracovních dní od připsání platby na účet (v případě dobírky od objednání). V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dní, zákazník bude o průběhu vyřizování informován prostřednictvím informačního e-mailu a dohodnuto řešení.

Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

 

Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností Geis (dle výběru nakupujícího).

 

Doklad o koupi

K zásilce je automaticky přiložen daňový doklad.  Pokud není přiložen v papírové podobě v zásilce, obdržíte doklad neprodleně elektronicky na váš mail.

 

Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

 

Vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží
(v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledkukupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím .
Peněžní prostředky budou vráceny pouze formou bezhotovostního převodu na účet kupujícího. Zboží, zaslané na dobírku, nebude prodávajícím přijato.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit  písemně (stačí i mailem), a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží

na adresu: Mgr.Andrea Cinklová, Bajkalská 6, 100 00 Praha 10

Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady.

 

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě knihkupectví Knihypro se řídí platnými zákony.

Standardní záruční doba je 2 roky, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití

zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.


Reklamace se oznamuje písemně mailem na detskeknihy@gmail.com nebo na adresu

Mgr.Andrea Cinklová, Knihypro, Bajkalská 6, 100 00 Praha 10

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.